Skip to main content

Agri-Trade Fair 2019 Featuring: Kesong Puti Festival | May 9, 2019

Halina! Lumahok at Makisaya . . . .

Agri-Trade Fair 2019
Featuring: Kesong Puti Festival
May 9, 2019
Municipal Gym, Talavera, Nueva Ecija

“Pinaka-Contest” (gulay/prutas)
“Cooking Contest” (kesong puti based)

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa Tanggapan ng Pananakahan (Agriculture Office) o tumawag sa (044) 958-3835, maaari din pong mag email sa [email protected].

#agritradefair2019
#kesongputifestival2019
#pinakacontest
#cookingcontest

Official Website Talavera Municipality