Skip to main content

Barangayan 2024 Schedule

Mga minamahal naming Talaveraño, simula ngayong buwan ng Abril, Ang Pamahalaang Lokal po sa pangunguna nina Mayor JR Santos at Vice Mayor Nerivi S. Martinez ay bababa sa inyong mga barangay upang maghatid ng aming mga serbisyo. Handog namin ang aming pagmamahal at pag-aalaga sa inyo at sa ating komunidad para sa patuloy na pag-unlad at progreso ng Bayan ng Talavera.
Magkita-kita po tayo! ❤
Narito po ang schedule nga aming pagbisita sa iyong Barangay at ang mga serbisyong aming ihahatid:
#Barangayan2024
#MayorJRSantos #VMNeriviSantosMartinez
#SERBISYONGmayMALASAKITnaDIRETSOsaTAO #JRVi

Official Website Talavera Municipality