Skip to main content

Black Saturday

Sa Sabado de Gloria ng Mahal na Linggo, tayo’y humihinto at nagbibigay-pugay sa panahon ng katahimikan at pagluluksa matapos ang pagkamatay ni Hesus sa krus. Ito ang yugto ng pag-aalala at pag-aantay sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Sa panahong ito, tayo ay inaanyayahan na magtungo sa panalangin at pagmumuni-muni, na nagbibigay-daan sa atin upang makipag-ugnayan sa mga pangyayari ng pagpapakasakit at pag-asa sa darating na pag-iral ng buhay. Sa gitna ng dilim at pag-aantay, nagtitiwala tayo sa pangako ng bagong buhay at pag-asa na dala ng Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus.
#SabadoDeGloria #MahalnaLinggo #SemanaSanta
#MayorJRSantos
#VMNeriviSantosMartinez
#SerbisyongMayMalasakitNaDiretsoSaTao
#JRVi

Official Website Talavera Municipality