Skip to main content

Claim na ang mga Free T-shirt sa Barangay Hall

SAGANA MUSIC FESTIVAL 2024 ANNOUNCEMENT:
Online Registration is now officially closed! 🌾
I-claim na ang mga Free T-Shirt sa inyong mga Barangay Hall. Para sa mga hindi nakapag register online, meron tayong Free 2000 shirts on May 15! Kita kits! 💙
#LinggoNgMagsasaka2024 #SaganaMusicFest2024

Official Website Talavera Municipality