Skip to main content

Diocesan Shrine and Parish of San Isidro Labrador Talavera – Talaan ng mga Petsa at mga Brgy. na nakatalaga sa Pabasa 2023

Sa darating na mga araw ng Biyernes na Kuwaresma ay magkakaroon tayo ng mga maiikling PABASA NG MAHAL NA PASYON dito sa ating Dambanang Parokya. Ito ay gaganapin mula ika-4:00 ng hapon hanggang ika-6:00 ng gabi. Ang mga magtataguyod po ay ang ating mga kapatid na binyagan buhat sa mga barangay na nasasakupan ng ating parokya ayon sa nakatakda.
#DiocesanShrineandParishOfStIsidoreTheWorker
#TalaveraNuevaEcija
#DioceseofCabanatuan
#LabradoresMinistryofSocCom
#SILMSC
Official Website Talavera Municipality