Skip to main content

Easter Sunday

Sa Linggo ng Pagkabuhay ng Mahal na Linggo, tayo’y nagbibigay-pugay at nagpapasalamat sa di-matatawarang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus mula sa kanyang kamatayan. Ito ang panahon ng kagalakan at pag-asa, kung saan binibigyan tayo ng panginoong Hesus ng bagong buhay at pag-asa. Sa araw na ito, tayo ay nagdiriwang at nagpapasalamat sa mga biyayang hatid ng Kanyang muling pagbangon, at nag-aalab ang ating pananampalataya sa Kanyang walang hanggang kabutihan at awa.
Happy Easter Sunday po! ❤
#LinggoNgPagkabuhay #MahalnaLinggo #SemanaSanta
#MayorJRSantos #VMNeriviSantosMartinez
#SerbisyongMayMalasakitNaDiretsoSaTao
#JRVi

Official Website Talavera Municipality