Skip to main content

Flag Raising Ceremony MPDO October 9, 2023

Municipal Planning and Development Office ang nanguna sa flag rasing ceremony ngayong araw ng lunes October 9,2023.

Official Website Talavera Municipality