Skip to main content

Gulayan da Barangay, Paaralan at Bakuran Program

jul-2014_gulayan_sa_barangay-paaralan_at_bakuran

Ang GULAYAN SA BARANGAY/SA PAARALAN/at SA BAKURAN ay isang programang naglalayong magkaroon ng pagkaing masustansiya sa hapag-kainan, magbigay ng alternatibong pagkakakitaan ng pera at sumagot sa kasapatan ng pagkain sa komunidad.

Ilulunsad ng butihing Punongbayan Nerivi Santos Martinez para sa ikabubuti at ikauunlad ng mamayan at ng bayan.

 

Official Website Talavera Municipality