Skip to main content

Happy Birthday Mayor Nerito S. Santos Jr.

Maligayang Kaarawan, Mayor JR Santos! Maraming salamat sa inyong walang sawang serbisyo at pagmamahal sa ating bayan. Ang inyong mga layunin at pagsusumikap ay nagdadala ng liwanag at pag-asa sa aming mga puso.
Nawa’y patuloy kang pagpalain ng kalusugan, tagumpay, at mas marami pang taon ng serbisyo sa Bayan ng Talavera. Sa araw na ito, nais naming ipahayag ang aming taos-pusong pasasalamat at pagmamahal sa inyo. ❤
Nawa’y pagpalain po kayo ng Panginoon at Mahal po namin kayo! ❤

Official Website Talavera Municipality