Skip to main content

Happy Chinese New Year 2022

Katulad ng lakas na simbolo ng Year of the Tiger, nawa ang katangiang taglay nito ay sumalamin sa panibagong taon ng ating buhay- puno ng pag-asa, determinasyon, at kapayapaan. Happy Chinese New Year 2022!
#ChineseNewYear2022 #YearOfTheTiger
#NSM #SerbisyongNERIVI

Official Website Talavera Municipality