Skip to main content

Happy Father’s Day!


Happy Father’s Day! Bilang haligi ng ating mga tahanan, nararapat na ipagdiwang sa araw-araw ang walang hanggan niyong pagmamahal at paggabay. Pagpupugay po at dalangin naming patuloy kayong maging matatag at matibay na sandigan ng inyong mga pamilya.

Official Website Talavera Municipality