Skip to main content

Holy Wednesday

Sa Miyerkules Santo ng Mahal na Linggo, ipinagninilay-nilay natin ang mga pangyayari at mga aral na naganap sa huling mga araw ng buhay ni Hesus bago ang kanyang pagkamatay sa krus. Ipinapaalala sa atin ng araw na ito ang mga mahahalagang pangyayari tulad ng pagtatapos ng Kanyang ministeryo, ang huling hapunan kasama ang Kanyang mga disipulo, ang panalangin sa Hardin ng Getsemani, at ang pagkakanulo ni Hudas.
Sa pamamagitan ng mga seremonya at panalangin, naglalayong bigyan ng diin ang kahalagahan ng pagpapakasakit at pagpapakumbaba bilang bahagi ng paghahanda sa pagdating ng Semana Santa. Ipinapakita rin ng araw na ito ang kahalagahan ng pagninilay-nilay at panalangin sa paghahanda sa Mahal na Araw at pagdiriwang ng pagkabuhay ni Hesus.
#HolyWednesday
#MayorJRSantos #VMNeriviSantosMartinez
#SerbisyongMayMalasakitNaDiretsoSaTao
#JRVi

Official Website Talavera Municipality