Skip to main content

Iskolar na si Reynajaspine A. Hernandez nagparating ng Orihinal na Tula sa Bayan ng Talavera at kay Mayor Nerivi Santos Martinez

Bilang isang Iskolar ng Bayan, ipinarating ni Reynajaspine A. Hernandez ang kanyang pasasalamat sa Bayan ng Talavera at kay Mayor Nerivi Santos Martinez sa pamamagitan ng isang orihinal na tula. Ang kanyang tulang “Sa Bayan ng Talavera” ay personal niyang ibinahagi kay Mayor Nerivi.

Official Website Talavera Municipality