Skip to main content

Jueves Santo Banal na Misa

Pagmimisa sa pagtatakipsilim sa paghahapunan ng Panginoon | 6 Abril 2023
#DiocesanShrineandParishOfStIsidoreTheWorker
#TalaveraNuevaEcija
#DioceseofCabanatuan
#LabradoresMinistryofSocCom
#SILMSC
Official Website Talavera Municipality