Skip to main content

Libreng Operasyon sa Mata

January-23,2023 apat sa ating mga kababayan ang nabiyayaan ng Libreng Operasyon sa Mata ,handog ni Mayor Nerito Santos Jr at Vice Mayor Nerivi Santos Martinez kila G. Ricardo M.Eugenio, Gng. Marissa P. Hipolito, Gng. Edelyn C. Serrano at Gng. Merly R. Reyes .

Official Website Talavera Municipality