Skip to main content

Libreng Operasyon sa Mata | November 15, 2023

Apat(4) na naman po sa ating mga kababayan ang nahandugan ng Libreng Operasyon sa Mata sa Katarata handog ni Mayor Nerito Santos Jr at Vice Mayor Nerivi Santos Martinez kina ,Yolanda Portugal, Lualhati Ladaga, Lerma Bonifacio at Ronilo Gabriel mula sa Brgy. San Ricardo.

Official Website Talavera Municipality