Skip to main content

Location of Vaccination Sites Jan. 12-14, 2022

Mangyaring sumangguni sa mga sumusunod na Vaccination Sites para sa mga nais magpabakuna laban sa CoVID-19 sa darating na Enero 12 hanggang 14, 2022 kasabay ng National Vaccination Days. Narito rin po ang mga detalye ng mga available vaccines sa bawat site.
Q: Ano po ang ROPP?
S: ROPP (Rest of Pediatric Population) 12-17 years old
#BayanihanBakunahan
#NSM #SerbisyongNERIVI

Official Website Talavera Municipality