Skip to main content

Maundy Thursday

Sa Huwebes Santo ng Mahal na Linggo, ating alalahanin ang pagpapaalaala sa huling hapunan ni Hesus kasama ang Kanyang mga disipulo bago Siya ipinako sa krus. Sa araw na ito, pinagninilay-nilayan natin ang kababaang-loob at pagmamahal na ipinakita ni Hesus sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa ng Kanyang mga disipulo, at ang pagtataguyod sa Sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan ng mga ritwal at pagdiriwang, tayo ay inaanyayahan na makisama sa kanyang huling sandali bilang isang pagpapahalaga at pag-aalay ng pasasalamat sa Kanyang walang kapantay na pagmamahal at sakripisyo para sa atin. Ito rin ang panahon ng pagtutok sa panalangin, pagsisisi, at paghahanda para sa Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus.
#MaundyThursday
#MayorJRSantos #VMNeriviSantosMartinez
#SerbisyongMayMalasakitNaDiretsoSaTao
#JRVi

Official Website Talavera Municipality