Skip to main content

MDRRM Talavera, Day 3 Technical Assistance to Barangays Regarding Disaster Risk Reduction Management

December 13, 2023
Day 3 of Technical Assistance to Barangays Regarding Disaster Risk Reduction Management
14 Barangays ang nag-attend sa naganap na BDRRM Plan meeting ngayong araw, ang mga barangays na kabilang dito ay ang barangay ng Esguerra District, Gulod, Homestead 1, Homestead 2, Kinalanguyan, Latorre, Lomboy, Mabuhay, Maestrang Kikay, Mamandil, Marcos, Matias, Matingkis, at barangay ng Minabuyok.

Official Website Talavera Municipality