Skip to main content

Pag Bisita sa Pagawaing Bayan

Binisita ni LnB President JR. Santos kasama sina Konsehal Nel Rayo at LnB Vice President Erwin Chioco ang ginagawang kalsada mula Barangay Sibul hanggang Barangay Bugtong na Buli.

Official Website Talavera Municipality