Skip to main content

Parol ng Magsasaka

“Ningning ng Pasko, Sagisag ng Bayan Mo” Parol Making Competition Talavera Entry
“Parol ng Magsasaka”
Iba talaga ang talento ng mga Talaveraños!
#PaskuhanSaKapitolyo #NingningNgPaskoSagisagNgBayanMo
Official Website Talavera Municipality