Skip to main content

Sabayang 4-O’Clock Habit: Iwas Dengue

Sabayang 4-O’Clock Habit

Sisimulan ngayong araw na ito ang pagsasagawa ng 4 o’clock habit para sa pagsugpo at pag-iwas sa pagdami ng lamok at pagkalat ng dengue.

Makilahok at makiisa po tayong lahat sa pagsugpo ng DENGUE sa ating komunidad!

Alamin din ang mga paraan para makaiwas sa sakit na DENGUE! Mag 4 o’clock Habit!

#IwasDengueTips #4OClockHabit
#NSM #NagbibigayngSerbisyoatMalasakit

Official Website Talavera Municipality