Skip to main content

Solo Parent – Kwalipikasyon

Isa ka bang Solo Parent?
May anak na Menor de edad o 22 taong gulang pababa at mag isang itinataguyod ang anak o mga anak?
Kwalipikasyon:
1. Biyudo/ Biyuda
2. Inabandona ng asawa o kinakasama
3. Napawalang bisa o annulled ang kasal
4. Hiwalay o legally separated
5. Ama o Ina na walang asawa na mag isang nangangalaga at nagsusuporta sa anak.
6. Sinumang indibiduwal na tumatayo bilang magulang o legal guardian ng bata/ o mga bata.
7. Sinumang miyembro ng pamilya na tumatayo bilang head of the family bunga ng pag abandona, pagkawala o matagal na pagkawalay ng mga magulang o ng solo parent.
8. Biktima ng panggagahasa
9. Asawa ng nakakulong at/ o hinatulang mabilanggo
10. May asawa na hindi sapat ang mental na kapasidad.
Nais mo bang magkaroon ng Identification o ID ng SOLO PARENT upang iyong magamit ang mga Prebelihiyo bilang isang solo parent at ng iyong mga anak.
Kung pasok ka sa kwalipikasyon, magsadya po sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO- Talavera, dalhin at isumite ang mga kinakailangang dokumento.
Official Website Talavera Municipality