Skip to main content

Talavera Fire Station, 2nd Quarter National Simultaneous Earthquake Drill


Ligtas ang may alam at laging handa!
Ang Talavera Fire station ay nakikiisa sa 2nd Quarter National Simultaneous Earthquake Drill (NSED).
Ang lahat ay nakiisa at naki-Duck-Cover-Hold. Maging handa sa banta ng mga sakuna sa gitna ng pandemya.
#talaveraFireStation
#ThinkFireSafetyNow
#NationalSimultaneousEarthquakeDrill
#BFPR3

Official Website Talavera Municipality