Skip to main content

Talavera Tourism

Gatas ng Kalabaw sa Bayang ng Talavera.
Halina’t tikman ang malinamnam at masustansyang gatas ng kalabaw. At iba’t ibang produkto na gawa sa gatas ng kalabaw. Gaya ng pastillas at kesong puti. 😋🐃🥛

Official Website Talavera Municipality