Skip to main content

Talavera Tourism Page – Kasaysayan ng Barangay Bakal II

KASAYSAYAN NG BARANGAY BAKAL II
Ang nayon ng Bakal II ay siyang kalagitnaan ng Hasyenda Cojuangco at sentro ng mga kaunlarang ipinagawa ng pamahalaan, ng mga may-ari ng hasyenda at ng mga namuno sa nayon. Sa apat na nayong bumubuo ng Hasyenda Cojuangco sa nasasakupan ng Talavera ay ito ang higit na mapalad sa pagtatamo ng maraming biyayang hindi naipagkaloob sa mga karatig-nayon ng hasyenda.
Ang unang may-ari ng hasyendang ito ay isang babaeng nagngangalang Señora Maria Vda. de Alperez, balo ng isang mayamang Kastila. Ipinagbili niya ang hasyenda sa magkapatid na Don Ramon Soriano at Don Antonio Soriano, subalit itong huli ang lubusang nagmay-ari at nangasiwa sa pagpapalinis at pagpapabuwisan. Nagpagawa siya ng malaking bahay na tabla at kamalig sa Bacal I at dito siya nanirahan ng palagian. Nagpagawa rin siya sa likod ng kanyang tahanan ng isang balong “tosang” (yari sa tisa) na may lalim na labindalawang metro. Matagal nang giniba ang bahay at kamalig na yaon subalit buo pa rin hanggang ngayon ang matandang balong tosang na siya na lamang nalalabing palatandaan ng kapanahunan ni Don Antonio Soriano.
Mga Ilokano ang unang nanirahan sa Bakal II at ang pook na ito ay dinatnan nilang kagubatan. Maraming punongkahoy at maluwang ang mga talahiban. Malalaki ang mga punsong kanilang pinatay sa pamamagitan ng dinamita.
Ang Hasyenda Bakal ay dating sakop ng Muñoz. Subalit nang makagalit ni Don Antonio Soriano si Percy Gil, isang Amerikano na dating may ari sa Hasyenda Bustos na nayon ng Bantug tungkol sa patubig, ay inihiwalay niya ang kanyang hasyenda sa bayan ng Muñoz. Gumawa ng paghahabol si Deogracias de los Santos bilang punongbayan ng Muñoz, upang mabalik na muli ang nahiwalay na hasyenda. Nagkaroon ng plebisito at ang mga taga-Bakal ay bumoto sa panig ng Talavera kayat nanatiling sakop ng bayang ito ang mga nayon ng Bakal I, II, at III.
SOURCE: Libro ng Kasaysayan ng Talavera, Nueva Ecija na sinulat ni TOMAS I. PAGADUAN
#talaveratourism
#talaveraangpusongnuevaecija
#LoveThePhilippines

Official Website Talavera Municipality