Skip to main content

Tayo na at Makisaya

Manood at Makisaya!
✅Art Painting Competition
✅Exhibit of Farm Equipment
✅Local Products
✅Hugas Kalawang Street Dance Competition
✅Play:Katuguian Butil ng Kasaysayan

#talaveraangpusongnuevaecija
#talaveratourism
#hugaskalawang
#supportlocal

Official Website Talavera Municipality