Skip to main content

USAD: Pag-sugposaIlegal na Droga

           Inilunsad ang“USAD”sa Bayan ng Talavera sa pangunguna ng pamahalaan localkasama ang mga national agencies. Ang “USAD” united stand against illegal drugs ay naglalayongmaging drug-free ang Bayan ng Talaverasapamamagitan ng pagbabago, rehabilitasyon at “reintegration” sa komunidad ng mga sumuko sa awtoridad.

            Ang  “USAD” ay naglalayongpasukuin ang mga kilalangsangkot sa transaksiyon sa illegal na droga at isasailalim ang mga ito sa “reformation at rehabilitation” upang hindi na ulitsilagumamit at masangkot sa illegal na droga. Ito ay isangmagandangprograma upang bigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan para magbagongbuhay at magingkapakipakinabangnamamamayan ng Bayan ng Talavera.

            Hinditalagamatatawaran ang pagkalinga,pagsisikap at pagsuporta ng atinglokalnapamahalaan sa programangikagaganda ng Bayan ng Talavera sa pangunguna ng atingmahal na Mayor Nerivi Santos Martinez. Layuninnitonamaging drug-free at masugpo ang illegal na droga upang mas magingmaunlad at mapayapa ang atingbayan.

            Ayon kay Mayor Nerivi Santos Martinez kayang-kayangmaging drug free ang Bayan ng Talavera kungtayonglahat ay makiki-isa at susuporta sa atingprograma para masugpo ang iligal na droga. Dahil ang iligalnadroga ay isangsalot nanakakasira sabuhay ng ating mga kababayan.

Official Website Talavera Municipality